Edisi 13: HOMEMADE

“Kita berjalan di sebuah kota yang telah menjadi selembar menu makanan”. – Afrizal Malna

Publikasi digital SOKONG! #13 ini, berangkat dari kisah sentimentil yang tersemat pada makanan. Pun dalam panggilan terbuka ini, visual yang hadir menyasar sisi personal yang terdalam, menyusup perihal domestik, hingga isu global yang berjejalin. Memunculkan memori yang terpantik oleh kepekaan indera saat bertemu aneka wujud menu makanan.

Terakhir, saya mengajak POPPAKULTURA untuk terlibat dalam edisi ini, sebuah inisiatif zine etnografi yang memberi ruang tumbuh pada hal-hal yang reflektif. 

Editor : Kurnia Yaumil Fajar

Sampul : Muhammad Barkah

Partisipan : Abyzan Syahadin, Azahra Nuralika Putri, Gabriella Mayang L., Hasdirto, Indah Permatasari, Indira Anjanique, Jessica Nancy Wijaya, M. Aldy Hassan, Muhammad Barkah, M. Iqbal Juristian, M. Rafdi Fayyadh, Ramadida Rai Pahlevi, Sheila Bulan Jelantik, Shindy Lestari, Sophia Crestotes S.,  Yaumil Khoiriyah, Youone Vantomi, POPPAKULTURA.

Publikasi Lainya: